نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی- شفافیت
شفافیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/1 | 

   رعایت شفافیت در انتشار مقاله

 رعایت اصول شفافیت در نشریه اقیانوس شناسی

  

  اصول شفافیت

http://publicationethics.org/files/u۷۱۴۰/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishing.pdf


  ۱- فرآیند داوری هم ترازی: زمان تناوب انتشار نشریه (ماهیانه، فصلنامه، دو فصلنامه و... ) به صورت الکترونیکی و چاپی منتشر می شود و مربوط به تمام جنبه های موضوعی نشریه می باشد. هرگونه سیاست و رویه های داوری نشریه، با شفافیت در سامانه نشریه به وضوع شرح داده می شود.

  ۲- هیأت تحریریه: نشریه دارای هیأت تحریریه بسیار قدرتمندی است که اعضای آن متخصص در زمینه های موضوعی هستند که در نشریه معرفی شده‌اند. نام کامل و وابستگی علمی سردبیر و همکاران و همچنین اطلاعات تماس نشریه، اطلاعات تماس هیأت تحریریه در سامانه نشریه ارایه می شود.

  ۳- کپی رایت یا حق چاپ: از نویسندگان و یا نویسنده مسئول به نمایندگی از طرف نویسندگان همکار خواسته می شود قبل از فرآیند پذیرش مقاله، نسبت به امضاء فرم کپی رایت یا حق چاپ اقدام نماید و توافق نامه انتشار نشریه را تکمیل نمایند.

  ۴- تعارض منافع: از نویسندگان و یا نویسنده مسئول به نمایندگی از طرف نویسندگان همکار خواسته می شود قبل از فرآیند پذیرش مقاله، نسبت به امضاء فرم تضاد منافع، عدم وجود هر گونه تضادی با افراد یا سازمانها نداشته باشند.

  ۵- شناسایی و بررسی ادعاهای سوء رفتار در تحقیقات: سردبیر اقدامات منطقی را برای شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که حاوی سوء رفتار در تحقیقات از جمله سرقت ادبی و علمی، دستکاری در استنادات و جعل داده ها است را انجام می دهد.

  ۶- سامانه نشریه: سامانه یک نشریه حاوی تمهیداتی برای اطمینان از رعایت استانداردهای اخلاقی و حرفه ای بالا می باشد.

  ۷- نام نشریه: نام نشریه منحصر به فرد است و نامی نیست که به راحتی با نشریات دیگر اشتباه گرفته شود.

  ۸- برنامه زمان بندی انتشار نشریه: دوره انتشار شماره های نشریه در سامانه به وضوح باید مشخص باشد.

  ۹- بایگانی: بایگانی تمامی دوره ها و شماره های منتشر شده نشریه جهت پشتیبانی الکترونیکی و حفظ دسترسی به محتوای نشریه به وضوح در سامانه نشریه باید نشان داده شود.

 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی:
http://joc.inio.ac.ir/find.php?item=1.82.47.fa
برگشت به اصل مطلب