نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی- اصلاح مقاله منتشر شده
راهنمای اصلاح مقاله منتشر شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/24 | 
  راهنمای درخواست اصلاح مقاله منتشر شده


    گاهی در هنگام بررسی، ویراستاری، چاپ و انتشار یک مقاله علمی، خطایی رخ می دهد که از دید داوران و ویراستاران نشریه پنهان مانده است.
    واژگان اراتوم (Erratum) و کوریجندوم (Corrigendum)، از اصطلاحات رخداد خطا در مقالات علمی هستند. این دو واژه زمانی در چاپ و انتشارات
     مقالات علمی به کار می‌روند که اصلاح یک مقاله علمی منتشر شده به صورت کاغذی (Print) یا بر خط (Online) ضرورت داشته باشد.

    ۱- کوریجندوم (Corrigendum)، خطای نویسنده:
        اگر خطایی درخصوص  مقاله علمی منتشر شده  توسط نویسنده/ نویسندگان رخ داده باشد؛ در این صورت:
           - هر یک از نویسندگان میتوانند درخواست خود را با ارایه توضیحات کافی توسط پست الکترونیک:  jocinio.ac.ir ، به اطلاع سردبیر نشریه برسانند.
           - درخواست اصلاح مقاله نویسندگان محترم، در کمیته تخصصی نشریه مورد بررسی قرار می گیرد.
           - در صورت پذیرش درخواست، "هزینه اصلاحات، هزینه دریافت کد DoI و نشان CrossMark، هزینه انتشار مجدد مقاله" به نویسندگان
               محترم اطلاع‌رسانی می شود.
           - پس از دریافت هزینه‌ها، تغییرات درخواستی (اصلاح، حذف، تغییر، جایگزینی و... ) در مقاله مذکور اعمال می گردند.
           -  مقاله اصلاح شده مجدد در شمارگان آتی نشریه (همراه با باکس توضیحات نویسنده در صفحه اول مقاله) منتشر خواهد شد.

   yes نکته:

    برای چاپ یک کوریجندوم، تمام نویسندگان مقاله باید درخواست آن را امضا نموده و به همراه فیش واریزی به سردبیر مجله ارسال نمایند.


   ۲- اراتوم (Erratum)، خطای ناشر:
        اگر خطای مهم به وجود آمده در یک مقاله علمی منتشر شده توسط ناشر در طول فرآیند بررسی، چاپ و انتشار مقاله رخ دهد؛ در این صورت:
         - هر یک از نویسندگان یا خوانندگان فرهیخته نشریه در صورت برخورد با خطای احتمالی در مقالات منتشر شده، می توانند آن را در قالب
           یک نامه توسط پست الکترونیک  jocinio.ac.ir به اطلاع سردبیر نشریه برسانند.
        - نشریه پس از تشخیص یک اراتوم، مقاله را به صورت رایگان و در اولین شماره ممکن خود به چاپ خواهد رساند.
 
 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی:
http://joc.inio.ac.ir/find.php?item=1.72.37.fa
برگشت به اصل مطلب