نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی- راهنمای انجام اصلاحات داوری
راهنمای انجام اصلاحات داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/6 | 
مراحل بررسی نظرات داوران و ارسال مقاله اصلاح شده طبق نظر داوران :
پس از ورود پسورد وارد صفحه شخصی شده، در قسمت آمار کلی مقالات، روی وضعیت مورد نظر کلیک نمایید. در انتهای صفحه، مقاله نمایش داده می شود. با کلیک روی پرونده مقاله، از قسمت وضعیت داوری، فرم های پر شده را بررسی نمایید.
جهت بارگذاری مقاله اصلاح شده، وارد صفحه شخصی شده سپس از گزینه ویرایش، فایل اصلاح شده خود را بارگذاری و تایید نمایید.
فایل جوابیه داور را بدون ذکر نام نویسنده در قسمت فایل های پیش نیاز ارسال مقاله بارگذاری نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی:
http://joc.inio.ac.ir/find.php?item=1.69.36.fa
برگشت به اصل مطلب