نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی- اخبار
اخبار پایگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/15 | 
:: براساس ارزیابی سال ۱۳۹۹ سامانه مدیریت پژوهش و فناوری ایران (مپفا)، این نشریه موفق به کسب گواهی رتبه علمی (ب)  گردید. 
:: بر اساس رتبه بندی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC)،  این نشریه در چارک دوم (Q۲) قرار گرفت.
:: آخرین ضریب تاثیر (IF) نشریه در سامانه (ISC)
:: اختصاص نشان Cross Mark به مقالات نشریه اقیانوس‌شناسی
:: اختصاص شناسه DOI و Crossref به مقالات نشریه اقیانوس‌شناسی
:: نشریه علمی- پژوهشی اقیانوس‌شناسی در پایگاه Directory of Open Access Journals (DOAJ) نمایه شد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی:
http://joc.inio.ac.ir/find.php?item=1.68.33.fa
برگشت به اصل مطلب