نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی- ارکان نشریه
ارکان نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   نشریه علمی - پژوهشی اقیانوس شناسی دارای مجوز علمی - پژوهشی به شماره ۳/۱۰۶۸۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه سازی شده و ضریب تاثیر (IF) این نشریه در این پایگاه تعیین شده است.
 

صاحب امتیاز : پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی

انجمن علمــــی همــکار: انجمــن ترویــج علــــم ایران

ناشران: مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 

مدیر مسئول

 دکتر بهروز ابطحی

 استاد دانشگاه شهید بهشتی
 رشته تخصصی: اکوتوکسیکولوژی و اکوفیزیولوژی آبزیان
 پست الکترونیک: b_abtahisbu.ac.ir
سردبیر

 دکتر حمید علیزاده کتک لاهیجانی

 استاد پژوهشگاه ملّی اقیانوس شناسی و علوم جوی
 رشته تخصصی: زمین‌شناسی - رسوب‌شناسی
 پست الکترونیک: lahijaniinio.ac.ir
کمک سردبیر

 دکتر عبدالوهاب مقصودلو

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی
 رشته تخصصی: بیولوژی- جانورشناسی
 پست الکترونیک: wahabinio.ac.ir

.............................................................................................................................................................................................

نشانی دفتر نشریه:

تهران، خیابان فاطمی‌غربی، ابتدای خیابان شهید اعتمادزاده، شماره ۳

تلفن: ۵-۶۶۹۴۴۸۷۳
نمابر: ۶۶۹۴۴۸۶۹

 پست الکترونیکی:
jocinio.ac.ir

وب گاه:  http://joc.inio.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی:
http://joc.inio.ac.ir/find-1.65.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب