نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی- ارکان نشریه
ارکان نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   نشریه علمی - پژوهشی اقیانوس شناسی دارای مجوز علمی - پژوهشی به شماره ۳/۱۰۶۸۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ از وزارت علوم ، تحقیقات

   و فناوری است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه سازی شده و ضریب تاثیر (IF) این نشریه در این پایگاه

   تعیین شده است.

صاحب امتیاز : پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی

انجمن علمــــی همــکار: انجمــن علوم و فنـون دریـــایی ایران

ناشران: مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 

مدیر مسئول

 دکتر بهروز ابطحی

 استاد دانشگاه شهید بهشتی
 رشته تخصصی: اکوتوکسیکولوژی و اکوفیزیولوژی آبزیان

 پست الکترونیک: b_abtahisbu.ac.ir
سردبیر

 دکتر احمد سواری

 استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 رشته تخصصی: اقیانوس شناسی (بیولوژی دریا)

 پست الکترونیک: savari۳۲yahoo.com
کمک سردبیر

 دکتر عبدالوهاب مقصودلو

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی
 رشته تخصصی: بیولوژی- جانورشناسی

 پست الکترونیک: wahabinio.ac.ir
مدیر داخلی نشریه

 دکتر محمودرضا اکبرپور جنت

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی
 رشته تخصصی: مهندسی عمران- مهندسی سواحل

 پست الکترونیک: akbarpourinio.ac.ir
کمیته اجرایی

 مهندس علی شیخ بهایی

 کارشناس نشریه علمی- پژوهشی اقیانوس‌شناسی و خلیج فارس
 رشته تخصصی: مهندسی عمران

 پست الکترونیک : jocinio.ac.ir

.............................................................................................................................................................................................

نشانی دفتر نشریه:

تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتمادزاده، شماره ۳

تلفن: ۵-۶۶۹۴۴۸۷۳  (داخلی ۳۲۳)
نمابر: ۶۶۹۴۴۸۶۹

 پست الکترونیکی: jocinio.ac.ir

وب گاه:  http://joc.inio.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی:
http://joc.inio.ac.ir/find.php?item=1.65.14.fa
برگشت به اصل مطلب