نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی : تهران - خیابان فاطمی غربی- خیابان شهید اعتماد زاده - شماره ۳ - دفتر نشریه علمی - پژوهشی اقیانوس شناسی
شماره تماس : 5-۶۶۹۴۴۸۷۳ نمابر : ۶۶۹۴۴۸۶۹ نشانی پست الکترونیک : joc@inio.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی:
http://joc.inio.ac.ir/find.php?item=1.57.18.fa
برگشت به اصل مطلب