نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی- اخبار نشریه
آخرین ضریب تاثیر این نشریه در سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC) ۰.۲۱۲ است

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۳/۱۳ | 
آخرین ضریب تاثیر این نشریه در سامانه نشریات علمی جهان اسلام ۰.۱۸۲  ISC  است
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی:
http://joc.inio.ac.ir/find.php?item=1.43.34.fa
برگشت به اصل مطلب