:: دوره 3، شماره 10 - ( 1391 ) ::
جلد 3 شماره 10 صفحات 69-79 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین شرایط بهینه یونی و اسمزی جهت فعالیت اسپرماتوزوآی ماهی بنی( Barbus sharpeyi)
رضا لرستانی، محمدرضا کلباسی، جاسم غفله مرمضی
، kalbassi_m@modares.ac.ir
چکیده:   (33225 مشاهده)

هدف از مطالعه حاضر، تعیین سطوح بهینه یون‌های سدیم، کلسیم، پتاسیم، ساکاروز و فشار اسمزی در محلول‌های فعال کننده برای افزایش دوره تحرک اسپرماتوزوآی ماهی بنی Barbus sharpeyi بوده است. همچنین اثر محلول‌های متفاوت فعال کننده بر سرعت قوس‌دار، خطی و درصد حرکت خطی سلول‌های اسپرماتوزوآی ماهی‌بنی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که غلظت‌های 100 میلی مول در لیتر یون سدیم، 50 میلی مول در لیتر یون پتاسیم و 5/2 میلی مول در لیتر یون کلسیم، شرایط بهینه را جهت تداوم دوره حرکتی اسپرماتوزوآ ایجاد نموده است. همچنین مناسب‌ترین سطح فشار اسمزی محلول‌های فعال کننده اسپرم ماهی بنی، میزان 4/3±179 میلی اسمول بر کیلوگرم بود. نتایج نشان داد که بالاترین سرعت قوس‌دار و خطی اسپرماتوزوئیدها، در تیمار 50 میلی مول در لیتر NaCl ارزیابی شده است. همچنین بالاترین درصد حرکت خطی اسپرماتوزوئیدهای ماهی بنی، در تیمارهای 100 میلی مول در لیتر NaCl و 20 میلی مول در لیتر Tris مشاهده شده است (05/0≥P). به‌عنوان جمع‌بندی نهایی پیشنهاد می‌گردد که جهت کسب تحرک بهینه اسپرماتوزوئیدهای ماهی بنی، به‌طور جداگانه از غلظت‌های 100 میلی مول در لیتر یون سدیم، 50 میلی مول در لیتر یون پتاسیم، 5/2 میلی مول در لیتر یون کلسیم و 150 میلی مول بر لیتر ساکاروز در محلول‌های فعال‌کننده استفاده گردد. همچنین پیشنهاد می‌شود که جهت فعال سازی اسپرماتوزوئیدهای ماهی بنی از محلول فعال‌کننده با ترکیب 50 میلی مول در لیتر NaCl، 30 میلی مول کلرید پتاسیم و 30 میلی مول تریس در لیتر و با فشار اسمزی 189 میلی اسمول بر کیلوگرم، استفاده شود.

واژه‌های کلیدی: اسپرم، تحرک، یون، فشار اسمزی، ماهی بنی.
متن کامل [PDF 538 kb]   (1401 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1391/6/31 | پذیرش: 1392/6/31 | انتشار الکترونیک: 1392/6/31


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 10 - ( 1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها