[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 11، شماره 41 - ( 1399 ) ::
جلد 11 شماره 41 صفحات 93-100 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رفتار شناگری دافنی (Daphnia sp) در پاسخ به محرک نوری
سعید شفیعی ثابت، ساسان آذرم کرنق، فاطمه ظهرانی ازبری
دانشگاه گیلان ، s.shafiei.sabet@guilan.ac.ir
چکیده:   (1673 مشاهده)
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اندازه گیری پارامترهای رفتار شناگری دافنی در دو تیمار شاهد و نور، و تاثیر متغیر محیطی نور بر رفتار شناگری دافنی می باشد. جهت تعیین شاخص های قابل انداره گیری رفتار و بررسی پارامترهای رفتاری دافنی از آکواریوم مدرج شده بوسیله صفحه ی مختصات مکانی با ابعاد(30×10×80سانتیمتر) استفاده گردید.مقدار پارامترهای رفتاری نظیر، تعداد جهش ها، درصد پراکنش مطلق و سرعت شناگری به صورت معنی دار در تیمارنور افزایش داشت (05/0 P<) و سرعت شنای هدفمند در تیمار نور نسبت به تیمار شاهد تغییر معنی داری را نشان نداد(05/0 P>). نتایج نشان از تاثیرپذیری مقدار پارامترهای اندازه گیری شده از متغیر محیطی نوری را داشت، به طوری که تغییر شرایط نور محیطی منجر به تغییر رفتارشناگری دافنی و متعاقبا تاثیر بر پاسخ های رفتاری آن گردید.
واژه‌های کلیدی: دافنی، جهش، غذای زنده، زیست شناسی رفتار، آبزی پروری
متن کامل [PDF 1084 kb]   (197 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: زيست­ شناسی دريا
دریافت: 1398/10/7 | پذیرش: 1399/2/24 | انتشار الکترونیک: 1399/7/2
فهرست منابع
1. اویسی پور، م.، 1385. غنی¬سازی دافنی با روغن¬ ماهی و ویتامین¬ث و عملکرد آن بر رشد، زنده¬مانی و ترکیب بدن لارو تاسماهی ایرانی (Acipencer percicus). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم دریایی. دانشگاه تربیت مدرس. شماره 279، صفحه 221.
2. درویش بسطامی، ک.، سوداگر، م.، ایمانپور، م.، طاهری، س.، 1387. تاثیر سطوح مختلف عصاره دافنی و آرتمیا بعنوان مواد جاذب غذایی بر روی غذاگیری و شاخص های رشد در بچه ماهی فیل ماهیان پرورشی. مجله علمی شیلات ایران، جلد17، شماره4، صفحات 44-35.
3. سبک آرا، ج.، مکارمی، م.، 1389. گزارش نهایی از مکان تخم¬ریزی ماهیان مهاجر در تالاب انزلی. مجله پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی.جلد2، صفحات 42-21.
4. شعبانپور، ب.، 1377. تعیین ضرایب تبدیل دافنی و آرتمیا در تغذیه لارو تاسماهی ایرانی (قره برون). پایان نامه کارشناسی ارشد. علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. صفحه 71.
5. شفیعی ثابت، س.، 1397. اثرات آلودگی صوتی بر استراتژی¬های رفتار شکارگری در آبزیان. مجله تحقیقات دامپزشکی و فرآورده¬های بیولوژیک. شماره 119، صفحات 33-26.
6. Arner, M., Koivisto, S., 1993. Effects of salinity on metabolism and life history characteristics of Daphnia magna. Hydrobiologia, 259, 69-77. [DOI:10.1007/BF00008373]
7. Balcer, M.D., Korda, N.L., Dodson, S.I., 1984. Zooplankton of the Great Lakes: A Guide to the Identification and Ecology of Coomon Crustacean Species: University of Wisconsin Press, USA. 89P.
8. Bird, B.L., Branch, L.C., Miller, D.L., 2004. Effects of coastal lighting on foraging behaviour of Beach Mice. Conservation Biology, 14(5), 1435-1439. [DOI:10.1111/j.1523-1739.2004.00349.x]
9. Bownik, A., 2017. Daphnia swimming behaviour as a biomarker in toxicity assessment: A review. Science of the Total Environment, 601(7), 194-205. [DOI:10.1016/j.scitotenv.2017.05.199]
10. Brewer, M.C., Coughlin, J.N., 1995. Virtual plankton: A novel approach to the investigation of aquatic predator‐prey interactions. Marine and Freshwater Behaviour and Phy, 26, 91-100. [DOI:10.1080/10236249509378931]
11. Brewer, M., Dawidowicz, P., Dodson, S.I., 1999. Interactive effects of fish kairomone and light on Daphnia escape behavior. Journal of Plankton Research, 21(7), 1317-1335. [DOI:10.1093/plankt/21.7.1317]
12. Dinh, H. D.K., Tran, T.N., Lu, T.L., Nghiep, T.H., Le, P.N., Do, H.L.C., 2018. The effect of food, light intensity and tank volume on resting eggs production in Daphnia carinata. Journal of Environmental Management, 217, 226-230. [DOI:10.1016/j.jenvman.2018.03.098]
13. Dodson, S.I., Hanazato, T., Gorski, P. R., 1995. Behavioral responses of Daphnia pulex exposed to carbaryl and chaoborus kairomone. Environmental Toxicology and Chemistry, 14, 43-50. [DOI:10.1002/etc.5620140106]
14. Dodson, S.I; Ryan, S.; Tollrian, R.; Lampert, W., 1997. Individual swimming behavior of Daphnia: effects of food, light and container size in four clones. Journal of Plankton Research, 19: 1537-1552. [DOI:10.1093/plankt/19.10.1537]
15. Ebert, D., 2005. Ecology, Epideology and Evolution of Parasitism in Daphnia (Vol. 110): Basel Universitay Press.
16. Farhadian, O., Taghavi, D., Soofiani, N.M., Keivany, Y., 2013. Resting Egg Production and fatty acid enhacement in the waterflea, Criodaphnia quadrangula, by using combination of light regime and food. Journal of world aquaculture society, 44(4), 574-585. [DOI:10.1111/jwas.12051]
17. Gerritsen, J.; Strickler, J.R., 1997. Encounter probabilities and community structure in zooplankton: a mathematical model. Journal of the fisheries research board of Canada, 34, 73-82. [DOI:10.1139/f77-008]
18. Haney, J.F., Aliberti, M.A., Allan, E., Allard, S., Bauer, D.J., Beagen, W., Bradt, S.R., Carlson, B., Carlson, S.C., Doan, U.M., 2014. An-Image-based Key to the Zooplankton of North America"version 5.0 released 2013". Retrieved January 23, 2020. http://cfb. unh. edu/cfbkey/html/index. html
19. Hölker, F., Wolter, C., Perkin, E.K., Tockner, K., 2010. Light pollution as a biodiversity threat. Trends in Ecology and Evolution, 25, 681-682. [DOI:10.1016/j.tree.2010.09.007]
20. Jurine, L., 1820. Histoire des Monocles que se trouvent aux environs de Geneve, J.J.Paschoud. Paris. 135p. [DOI:10.5962/bhl.title.10137]
21. Keefe, T., Brewer, M.C., Dodson, S.I., 1998. Swimming behavior of Daphnia: its role in determining predation risk. Journal of Plankton Research, 20(8), 973-984. [DOI:10.1093/plankt/20.5.973]
22. Lampert, W., Brendelberger, H., 1996. Strategies of phenotypic low-food adaptation in Daphnia: Filter screens,mesh sizes, and appendage beat rates. Limnology and Oceanography, 41, 216-223. [DOI:10.4319/lo.1996.41.2.0216]
23. Larsson, P., Dodson, S.I., 1993. Invited review chemical communication in planktonic animals. Archiv fur Hydribiologie, 129, 129-155. [DOI:10.1127/archiv-hydrobiol/129/1993/129]
24. Lavens, P. Sorgeloos, P., 1996. Manual on the production and use of live food for aquaculture (Vol. 361p), FAO publication.
25. Nikitin, O.V., 2019. Effect of various tempreture and light intensity regimes on Daphnia magna swimming behaviour. 19th SGEM international multidisciplinary scientific geoconference EXPO proceedings, 19(5), 229-236. [DOI:10.5593/sgem2019/5.1/S20.029]
26. Newman, R.C., 2015. Artificiial light at night and the predator-prey dynamics of juvenile Atlantic Salmon (Salmo salar L.) in freshwater. Ph.D Thesis. Cardiff University, Wales. 126P.
27. Müller, O.F., 1785. Entomostraca seu Insecta testacea quae in aquis Daniae et Norvegiae reperit, descripsit et iconibus illustravit Otho Fridericus Müller. Lipsiae et Havniae. p.135. [DOI:10.5962/bhl.title.14414]
28. Ringelberg, J., 1987. Induced behavior in Daphnia.In Peters,R.H. and deBernardi,B, "Daphnia". memorie dell'Istituto Italiano Di Idrobiologia, 45, 258-323.
29. Shafiei Sabet, S., Neo, Y.Y., Slabbekoorn, H., 2015. The effect of temporal variation in sound exposure on swimming and foraging behaviour of captive zebrafish. Animal Behaviour, 107, 49-60. [DOI:10.1016/j.anbehav.2015.05.022]
30. Silva, E., Marco, A., Graca, J.d., Perez, H., Abella, E., Patino-Martinez, J., Mertins, S., Almeida, C., 2017. Light pollution affects nesting behavior of loggerhead turtles and predation risk of nests and hatchlings. journal of photochemistry and photobiology, 137, 240-249. [DOI:10.1016/j.jphotobiol.2017.06.006]
31. Slusarczyk, M., Dawidowicz, P., Rygielska, E., 2004. Hide, rest or die: a light-mediated diapause response in Daphnia magna to the threat of fish predation. Freshwater Biology, 50(1), 141-146. [DOI:10.1111/j.1365-2427.2004.01309.x]
32. Taghavi, D., Farhadian, O., Soofiani, N.M., Keivany, Y., 2013. Effects of different light/dark regimes and algal food on growth, fecundity, epippial induction and molting of freshwater cladoceran, Ceriodaphnia quadrangula. Aquaculture, 410, 190-196. [DOI:10.1016/j.aquaculture.2013.06.026]
33. Truscott, Z., Booth, D.T., Limpus, C.J., 2017. The effect of on-shore light pollution on sea-turtle hatchlings commencing their off-shore swim. Wildlife Research, 44(2), 127-134. [DOI:10.1071/WR16143]
34. Ware, D.M., 1973. Risk of Epibenthic Prey to Predation by Rainbow Trout (Salmo gairdneri). Journal fisheries research board of Canada, 30:,787-797. [DOI:10.1139/f73-134]
35. Ziarek, J., Nihogi, A., Nagai, T., Strickler, R., 2011. Seasonal adaptations of Daphnia pulicaria swimming behaviour: the effect of water temperature. Hydrobiologia, 661(1), 317-327. [DOI:10.1007/s10750-010-0540-0]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shafiei Sabet S, Azarm Karnagh S, Zahrani Azbari F. Investigating Swimming Behaviour of Daphnia (Daphnia Sp) in Response to Light Stimulus. joc. 2020; 11 (41) :93-100
URL: http://joc.inio.ac.ir/article-1-1477-fa.html

شفیعی ثابت سعید، آذرم کرنق ساسان، ظهرانی ازبری فاطمه. بررسی رفتار شناگری دافنی (Daphnia sp) در پاسخ به محرک نوری. نشریه علمی - پژوهشی اقیانوس شناسی. 1399; 11 (41) :93-100

URL: http://joc.inio.ac.ir/article-1-1477-fa.htmlدوره 11، شماره 41 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی Journal of Oceanography
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4282