:: دوره 9، شماره 33 - ( 1397 ) ::
جلد 9 شماره 33 صفحات 59-65 برگشت به فهرست نسخه ها
هیستوفیزیولوژی راس کلیه و ساختار ایمنی خون در تا سماهی ایرانی (Acipenser persicus) در دو فصل سرد و گرم
علی غلامی، رحیم عبدی، سولماز شیرعلی، زهرا بصیر
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، abdir@kmsu.ac.ir
چکیده:   (1085 مشاهده)
در این تحقیق هیستوفیزیولوژی قسمت راسی کلیه به عنوان اندام لنفاوی و ساختار ایمنی خون در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در دو فصل سرد و گرم مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور تعداد 10 قطعه تاسماهی ایرانی سالم و هم اندازه در دو فصل زمستان و تابستان از استخرهای با دمای آب 30/7 و 90/27 درجه سانتی­گراد صید و مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه­ هایی به طول 5/0 سانتی­متر از راس کلیه برداشته شدند و مراحل استاندارد تهیه مقاطع بافتی روی آنها انجام گرفت. پس از خون­گیری و بررسی­ های خونی شامل گلبول­ های سفید و بررسی­ های ایمنی شامل لیزوزیم و کمپلمان نشان داد که در شمارش افتراقی گلبول­های سفید لنفوسیت­ ها بیشترین درصد را دارا بودند و همچنین تراکم آن­ها در فصل سرد در خون و قسمت راسی کلیه بیشتر از فصل گرم بود (05/0P<). همچنین، غلظت لیزوزیم و کمپلمان­ های C3 و C4 در فصل زمستان به طور قابل ملاحظه­ ای کاهش یافت. پایین بودن سطح این سه عامل در سرم در فصل زمستان ممکن است به دلیل کاهش میزان فعالیت سیستم ایمنی و کاهش سلول­ های تولید کننده آنها در محیط سرد باشد. با توجه به مطالب فوق این امر بیانگر تأثیرپذیری سیستم ایمنی از تغییرات دما در فصول سرد و گرم است.
واژه‌های کلیدی: لیدی: لنفوسیت، لیزوزوم، تاسماهی ایرانی، فصول سرد و گرم.
متن کامل [PDF 719 kb]   (319 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مهندسی سواحل
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۱۵ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۵/۷
فهرست منابع
1. Alyakrinskyay, I.O.; Dolgova S.N., 1984. Hematological feature of young sturgeon. Voprosy Ichtiologiy, 4: 135-139.#
2. Aramli, M.; Kalbassi M.; Nazari, R., 2014. Selected biochemical parameters in plasma of blood and semen of Persian sturgeon, Acipenser persicus. Comparative Clinical Pathology, 23(5): 1241-1245.# [DOI:10.1007/s00580-013-1769-6]
3. Arslan, O.; Boyacioglu, M.; Parlak, H., 2015. Assessment of micronuclei induction in peripheral blood and gill cells of some fish species from Aliaga Bay Turkey. Marine Pollutant Bulltine, 94 (1-2): 48-54.# [DOI:10.1016/j.marpolbul.2015.03.018]
4. Bayane, C.J.; Gerwick, L., 2001. The acute phase response and innate immunity of fish. Developmental & Comparative Immunology, 25: 725-743.# [DOI:10.1016/S0145-305X(01)00033-7]
5. Bly, J.E.; Clem, L.W., 1992. Temperature and teleost immune functions. Fish & Shellfish Immunology, 2: 159-171.# [DOI:10.1016/S1050-4648(05)80056-7]
6. Coteur, G.; Corriere, N.; Dubois, P.h., 2004. Environmental factors influencing the immune responses of the common european starfish (Asterios rubens). Fish and Sellfish immunology, 16: 51-55.#
7. Dixon, B.; Stet, R.J., 2001. The relationship between major histocompatibility receptors and innate immunity in teleost fish. Developmental & Comparative Immunology, 25(8-9): 683-699.# [DOI:10.1016/S0145-305X(01)00030-1]
8. Ellis, A.E.; Stolen, J.S.; Fletcher, D.P.; Anderson, B.S.; Van, W.B., 1990. Techniques in Fish Immunology. SOS Publication, USA, 101-103PP. #
9. Hernandez, A.; Tort, L., 2003. Annual variation of complement, lysozyme and haemagglutinin levels in serum of the gilthead sea bream Sparus aurata. Fish & Shellfish Immunology, 15: 479-481.# [DOI:10.1016/S1050-4648(03)00024-X]
10. Huggenberger, S.; Ridgway, S.H.; Oelschlager, H.A.; Kirschenbauer, I.; Vogi, T.J.; Lima, M., 2006. Histological analysis of the nasal roof Cartilage in neonate Sperm Whale (Physeter macrocephalus-Mammalia.Odontoceti). Zoologischer Anzeiger, 244: 229-238.# [DOI:10.1016/j.jcz.2006.01.001]
11. Khoshkholgh, M.R.; Nazari, S.B.; Pourkazemi, M.C., 2013. Population structure of Persian sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897) in the southern part of Caspian Sea. Iranian Journal of Animal Biosystematics, 9(1): 29-39.#
12. Lambris, D., 1993. Expression of EBV/C3d receptors on T cells: biological significance. Immunology Today, 37-39.#
13. Nasr, E.; Pourkazemi, M.; Hovhannisyan, H.M., 2015. Acipenser persicus Growth Hormone gene Sequencing and its structures. Journal of Cell And Molecular Research, 7(1): 47-52.#
14. Nikoskelainen, S.; Goran, B.; Lilius, E., 2004. Effect of environmental temperature on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) innate immunity. Developmental & Comparative Immunology, 28(6): 581-92.# [DOI:10.1016/j.dci.2003.10.003]
15. Schalm, O.W.; Jain, N.C., 1975. Veterinary Hematology, 3rd ed. Philadelphia, 487-489P.#
16. Seemab, Z.; Mukhtar, A., 2014. Dietary threonine requirement of fingerling Indian major carp, Catla catla (Hamilton) estimated by growth, protein retention efficiency, threonine deposition, haematological parameters and carcass composition. Aquaculture Research, 47(1): 253-265.#
17. Stoskopf, M.K., 1993. Fish Medicine. Saunders Company, 882P.#
18. Swain, P.; Behura, A.; Dash, S.; Nayak, S.K., 2007. Serum antibody response of Indian major carp, Labeo rohita to three species of pathogenic bacteria; Aeromonas hydrophila, Edwardsiella tarda and Pseudomonas fluorescens. Veterinary Immunology and Immunopathology, 117(1-2):137-41. # [DOI:10.1016/j.vetimm.2007.02.010]
19. Vittet, D., 2014. Lymphatic collecting vessel maturation and valve morphogenesis. Microvascular Research, 11: 16-21.# [DOI:10.1016/j.mvr.2014.07.001]XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 33 - ( 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها