:: دوره 9، شماره 35 - ( 1397 ) ::
جلد 9 شماره 35 صفحات 21-28 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تغییرات زمانی خط ساحلی دلتای گرگان رود و دلتای سفیدرود با استفاده از سامانه تحلیل رقومی خط ساحلی (DSAS)
لیلا امینی، عطاءاله عبداللهی کاکرودی
دانشگاه تهران ، l.amini@ut.ac.ir
چکیده:   (987 مشاهده)
DOR: 98.1000/1562-1057.1397.9.21.0.35.1605.32

هدف از این مقاله، اندازه­گیری و مقایسه نرخ تغییرات خط ساحلی در دو دلتای گرگان­رود و سفیدرود با کمک سامانه تحلیل رقومی خط ساحلی (DSAS) است. به منظور استخراج خط ساحلی، از تصاویر ماهواره­ای لندست مربوط به سال­های 1986، 2000 و 2015 میلادی استفاده گردید و جابجایی آن در فواصل مساوی 50 متر اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که تأثیر نوسانات سطح تراز آب دریای خزر بر جابجایی خط ساحل در دو منطقه مورد مطالعه یکسان نیست. طی این بازه زمانی 30 ساله، نرخ کل جابجایی (LRR) خط ساحل در دلتای گرگان­رود و دلتای سفیدرود به ترتیب در حدود 85/104 و 1/2- متر در سال برآورده شد. در واقع، دلتای گرگان­رود پسروی قابل توجه (به سمت دریا) و دلتای سفیدرود پیشروی ناچیزی (به سمت خشکی) را نشان داد.
واژه‌های کلیدی: تغییرات خط ساحلی، سطح تراز آب، DSAS، دلتای سفیدرود، دلتای گرگان رود
متن کامل [PDF 838 kb]   (391 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: اقيانوس­ شناسی ماهواره ­ای
دریافت: ۱۳۹۷/۱/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۲۴ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۹/۲۴
فهرست منابع
1. lesheikh, A.A.; Ghorbanali, A.; Nouri, N., 2007. Coastline change detection using remote sensing: International journal of Environmental Science and Technology, 4(1): 61-66. [DOI:10.1007/BF03325962]
2. Alesheikh, A.A.; Sadeghi Najafi, F.; Talebzade, A., 2003. Immproving classification accuracy using external knowledge. GIM International, 17(8): 12-15.
3. Blodget, H.W.; Taylor, P.T.; Roark, J.H., 1991. Shoreline changes along the Rosetta-Nile promontory: monitoring with satellite observations. Marine Geology, 99(1): 67-77. [DOI:10.1016/0025-3227(91)90083-G]
4. Di, K.; Wang, J.; Ma, R.; Li, R., 2003. Automatic shoreline extraction from high resolution IKONOS satellite imagery. In Proceedings of the 2003 annual national conference on Digital government research, Boston, MA, 130: 1-4.
5. El-Asmar, H.M.; White, K., 2002. Changes in coastal sediment transport processes due to construction of New Damietta Harbour, Nile Delta. Egypt Coastal Engineering, 46: 127-138. [DOI:10.1016/S0378-3839(02)00068-6]
6. Hanqiu, X., 2006. Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. International Journal of Remote Sensing, 27(14): 3025-3033. [DOI:10.1080/01431160600589179]
7. Himmelstoss, E.A.; Zichichi, J.L.; and Ergul, Ayhan., 2009 Digital Shoreline Analysis System (DSAS) version 4.0 - An ArcGIS extension for calculating shoreline change: U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1278.
8. Kakroodi, A.A.; Kroonenberg, S.B.; Hoogendoorn, R.M.; Mohammadkhani, H.; Yamani, M.; Ghassemi, M.R.; Lahijani, H.A.K., 2012. Rapid Holocene Sea-level Changes along the Iranian Caspian Coast, Quaternary International, 263: 93-103. [DOI:10.1016/j.quaint.2011.12.021]
9. Kurt, S.; Karaburun, A.; Demirci, A., 2010. Coastline changes in Istanbul between 1987 and 2007. Scientific Research and Essays, 5(19): 3009-3017.
10. Lahijani, H.; Tavakoli, V.; Amini, A., 2007. South Caspian river mouth configuration under human impact and sea level fluctuations. Environmental Science, 5(2): 65-86.
11. Mcfeeters, S.K., 1996. The use of normalized difference water index (NDWI) in the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing, 17(7): 1425-1432. [DOI:10.1080/01431169608948714]
12. Voropaev, G.V.; Krasnozhon, G.F.; Lahijani, H., 1998. Caspian river deltas. Caspia Bulletin, 1: 23-27.
13. Ryu, J. H.; Won, J.S.; Min, K.D., 2002. Waterline extraction from Landsat TM data in a tidal flat A case study in Gomso Bay, Korea. Remote Sensing of Environment, 83: 442-456. [DOI:10.1016/S0034-4257(02)00059-7]
14. Thieler, E.R.; Rodriguez, R.W.; Carlo, M., 1995. Beach erosion and coastal development at Rinco’n, Puerto Rico, Shore and Beach, 63(4): 18-28.XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 35 - ( 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها